Våra bedömningar

KAPACITETSMÄTANDE TESTER

Våra kapacitetstester mäter hur du bearbetar och resonerar kring olika typer av information, såsom verbal, numerisk och mer abstrakt och icke-verbal information.

MER INFORMATION

PERSONLIGHETSBEDÖMNINGAR

Våra personlighetsformulär mäter din föredragna arbetsstil och de personlighetsdrag som påverkar ditt beteende på arbetet.

MER INFORMATION

SITUATIONSBASERADE BEDÖMNINGSTESTER (SJTs)

Våra Situationsbaserade Bedömningstester (SJTs) utforskar hur du hanterar ett antal arbetsrelaterade scenarion.

MER INFORMATION

ASSESSMENT OCH DEVELOPMENT CENTER

Våra assessment center används för att mäta till vilken grad dina förmågor, personlighet och intressen matchar en specifik roll och organisation. Våra development centers används för att utforska dina styrkor och utvecklingsområden.

MER INFORMATION