Vad du behöver veta

Om du har blivit inbjuden att göra en bedömning för första gången är det sannolikt att du har frågor. Nedan finns svar på några vanliga frågor.

VAD ÄR ETT PSYKOMETRISKT TEST?

Psykometri betyder bokstavligen "mätning av sinnet". Det finns flera element som gör dig till "dig". Talogy bedömningar mäter några av dessa, där de två vanligaste typerna är:

  1. Kapacitet – hur du bearbetar och resonerar kring olika typer av information såsom verbal, numerisk och mer abstrakt och icke-verbal information - mäts genom Logiks.
  2. Personlighet – hur din föredragna arbetsstil och dina personlighetsdrag påverkar ditt beteende - mäts genom PAPI eller Talogy Factors.

VARFÖR ANVÄNDER ARBETSGIVARE BEDÖMNINGAR?

Bedömningar hjälper arbetsgivare huvudsakligen på två sätt:

  1. Selektion vid rekrytering - För att identifiera sökande som har specifika färdigheter och förmågor som är väsentliga för framgång i deras verksamhet. Att göra detta betyder att de kan fokusera på de sökande med de rätta färdigheterna och förmågorna - vilket sparar tid både för arbetsgivaren och den sökande om denne inte passar för rollen. Slutligen hjälper bedömningar vid detta stadie till att identifiera kandidater(na) med närmast matchning till organisationen och rollen som ska fyllas.
  2. Utveckling - För att erbjuda guidning gällande utvecklingsområden eller karriärsmöjligheter för existerande anställda.

Du kan även få återkoppling på dina testresultat. Det här kommer bero på orsakerna till att du fick genomföra bedömningen. Om du får återkoppling kan du använda den för att erhålla en bättre förståelse för dina styrkor och områden som du kan behöva utveckla.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED ATT ANVÄNDA BEDÖMNINGAR?

Bedömningar ger alla kandidater samma förutsättningar. De gör detta genom:

  1. Objektivitet – minskar fördomar som kan uppstå under mer traditionella bedömningsprocedurer såsom intervjuer.
  2. Vetenskaplig och robust design – ger alla samma bedömningsupplevelse.
  3. Rättvisa – ger alla samma möjlighet att göra sitt bästa.

HUR UTFÖRS TALOGY TESTER?

Våra bedömningar görs via vår onlineplattform som samlar in dina svar på frågorna. När dina testsvar väl är insamlade poängsätts de automatiskt.

KOMMER MIN BEDÖMNING ATT GÅ PÅ TID?

Din bedömning kan gå på tid. Som en generell regel tenderar kapacitetstester att vara tidsbegränsade och personlighetstester att vara tidsobegränsade. I början av varje bedömning kommer du att informeras om det finns en tidsbegränsning samt hur mycket tid du har.

KOMMER MIN BEDÖMNING ATT ÖVERVAKAS?

Ibland genomförs bedömningar under övervakning. Detta är för att säkerställa att du inte distraheras och kan arbeta ensam under optimala förhållanden.

HUR KAN JAG FÖRBEREDA MIG?

Det finns ett antal saker du kan göra för att förbereda dig.

  1. Personlighetsformulär – tänk på hur du föredrar att bete dig på arbetet. Dessa frågeformulär är designade att reflektera arbetsrelaterade beteenden, så försök att fokusera på dina arbetspreferenser snarare än sociala preferenser.
  2. Kapacitetstester – du kan bekanta dig med den typen av frågor som du sannolikt kommer att få. Det finns även övningstester som du kan göra som simulerar den riktiga testupplevelsen.

Om du har en nedsättning som du känner kan påverka din prestation på en bedömning, var vänlig att kontakta personen som har bjudit in dig till testet. De kan göra relevanta anpassningar för att se till att du inte missgynnas på något sätt. Oavsett rekommenderar vi starkt att du läser våra tips för bedömningen och genomför relevanta exempel eller övningstester för att få en tydligare bild av hur din nedsättning kan påverka dig.