Personlighetsbedömningar

Personlighetsformulär är designade att utforska dina preferenser i relation till din arbetsstil, och även vad som påverkar ditt beteende på arbetet.

 

PAPI N

TIDSOBEGRÄNSAD

(cirka 25-30 minuter)

1 TILL 7
GRADERINGSSKALA

ÖVERENSSTÄMMELSE MED
VARJE PÅSTÅENDE

 

PAPI I

TIDSOBEGRÄNSAD

(cirka 25-30 minuter)

UPPSÄTTNINGAR MED
3 PÅSTÅENDEN

MEST LIKT DIG OCH
MINST LIKT DIG