Kapacitetstest

Kapacitetstester mäter din förmåga att bearbeta och resonera kring olika typer av information såsom verbal, numeriska och mer abstrakt och icke-verbal information.

  Logiks General (Intermediate)

  GENERELL FÖRMÅGA

  3 DELAR

  Verbal, Numerisk och Abstrakt

  12 MINUTER

  4 minuter per del

  50 FRÅGOR

  Verbal: 24 frågor, Numerisk: 16 frågor och Abstrakt: 10 frågor

  VERBAL DEL (4 MINUTER, 24 FRÅGOR)

   

  NUMERISK DEL (4 MINUTER, 16 FRÅGOR)

   

  ABSTRAKT DEL (4 MINUTER, 10 FRÅGOR)