Kapacitetstest

Kapacitetstester mäter din förmåga att bearbeta och resonera kring olika typer av information såsom verbal, numeriska och mer abstrakt och icke-verbal information.

LOGIKS GENERAL (ADVANCED)

GENERELL FÖRMÅGA

3 DELAR

Verbal, Numerisk och Abstrakt

20 MINUTER

Verbal: 8 minuter, Numerisk: 8 minuter och Abstrakt: 4 minuter

30 FRÅGOR

Verbal: 12 frågor, Numerisk: 8 frågor och Abstrakt: 10 frågor

VERBAL DEL (8 MINUTER, 12 FRÅGOR)

 

NUMERISK DEL (8 MINUTER, 8 FRÅGOR)

 

ABSTRAKT DEL (4 MINUTER, 10 FRÅGOR)

 

LOGIKS VERBAL (ADVANCED)

VERBAL FÖRMÅGA

25 MINUTER

36 FRÅGOR

 

LOGIKS NUMERICAL (ADVANCED)

NUMERISK FÖRMÅGA

25 MINUTER

20 FRÅGOR

 

Logiks abstract (advanced)

ABSTRAKT FÖRMÅGA

15 MINUTER

30 FRÅGOR