Situationsbaserade Bedömningstester (SJTs)

Situationsbaserade Bedömningstester (SJTs) mäter din förmåga och lämplighet för en roll baserat på dina beslut i ett antal frågor. 

Situationsbaserade Bedömningstester (SJTs

Situationsbaserade Bedömningstester (SJTs) mäter din talang och lämplighet för en roll baserat på dina beslut i ett antal frågor. SJTs ger dig även en inblick i den typ av arbetsuppgifter som ingår i den aktuella rollen.

SJT-frågor består av en kort beskrivning av en situation som skulle kunna uppstå på arbetet. De följs av en lista av handlingar som är möjliga i situationen. För varje situation kommer du tillfrågas att GRADERA och/eller RANGORDNA de möjliga alternativen utifrån dess effektivitet.

GRADERA

Gradera hur effektiva du tycker att handlingarna skulle vara för att hantera situationen. 

RANGORDNA

Rangordna den mest effektiva och minst effektiva handlingen för att att hantera situationen.