Personlighetsbedömningar

Personlighetsformulär är designade att utforska dina preferenser i relation till din arbetsstil, och även vad som påverkar ditt beteende på arbetet.

Talogy Factors

TIDSOBEGRÄNSAD

(cirka 10 minuter)

54
PÅSTÅENDEN

1 TILL 7
GRADERINGSSKALA

ÖVERENSSTÄMMELSE MED
VARJE PÅSTÅENDE