Assessment och Development Center

VAD ÄR ETT ASSESSMENT CENTER?

Assessment Center används främst vid rekrytering. Det är en kombination av olika uppgifter och övningar (t.ex. rollspel, gruppdiskussioner, presentationer, intervjuer m.m.) som är designade att undersöka till vilken utsträckning dina färdigheter, personlighet och intressen matchar en specifik roll och organisation.  

VAD ÄR ETT DEVELOPMENT CENTER?

Ett development center är innehållsmässsigt likt ett assessment center, men är istället en metod för att erbjuda insyn i styrkor och utvecklingsområden med hjälp av erfarna bedömare. Till utvecklingsomården som identifieras tas specifika utvecklingsaktiviteter fram. Tillvägagångssättet kan variera men fokus ligger generellt på utveckling och utökade färdigheter.

FÖRBEREDELSETIPS

För att säkerställa att din prestationsnivå är optimal på dagen för Assessment eller Development Centret kommer här några förberedelsetips:

Assessment eller Development Centret är en spännande dag som kräver mycket koncentration och energi. 
Se till att vara utvilad.

Om du kommer att genomgå en kompetensbaserad intervju, kommer huvudfokus att vara på kompetenserna som är relaterade till rollen du har sökt. Du kommer att ombedas att ge konkreta exempel på situationer där du har använt den specifika kompetensen som efterfrågas.

Fundera över dina styrkor och utvecklingsområden.

Försök att fundera över din karriärsutveckling så här långt. Vilka tillfällen och situationer har varit speciellt krävande och utvecklande? 
Vad lärde du dig av dessa?