Våre Tester

EVNETESTER

Evnetester er designet for å utforske hvordan du prosesserer forskjellige typer informasjon, som verbal, numerisk og abstrakt.

FINN UT MER

PERSONLIGHETSEVALUERINGER

Personlighetstester er designet for å utforske dine preferanser i forhold til arbeidsstilen din, og hva som driver atferden din.

FINN UT MER

Situational Judgement Tests (SJTs

Situational Judgement Tests (SJTs) evaluerer din dyktighet og hvor godt du passer i en rolle, basert på responsene dine på en rekke beslutningstakings-scenarioer. Formatet til SJTs gjør at de også kan gi deg en forhåndsvisning på rollen.

FINN UT MER

EVALUERINGS- OG UTVIKLINGSSENTRE

Assessment- og utviklingssentre bruker en kombinasjon av oppgaver og øvelser, for å undersøke i hvilken grad dine evner, personlighet og interesser passer til en spesifikk rolle og organisasjon.

FINN UT MER