Assessment- og Utviklingssentre

HVA ER ET ASSESSMENTSENTER

Assessmentsentre brukes vanligvis for rekruttering, og er en kombinasjon av diverse oppgaver og øvelser (f. eks.: rollespill, gruppediskusjoner, presentasjoner, intervjuer, etc.) som er designet for å undersøke til hvilken grad dine evner, personlighet og interesser passer til en spesifikk rolle og organisasjon.

HVA ER ET UTVIKLINGSSENTER?

Et utviklingssenter likner på et assessmentsenter i innhold, men er i stedet en metode for å identifisere om det er et gap mellom dine nåværende og nødvendige evner.

TIPS FOR FORBEREDELSER

For å forsikre deg om at prestasjonsnivået ditt er optimalt den dagen Assessment- eller Utviklingssenteret skal tas, her er et par tips for forberedelser:

Assessment- eller Utviklingssenteret er en spennende dag som krever mye energi og konsentrasjon.
Sørg for at du er godt uthvilt.

Hvis det er nødvendig at du utfører et kompetansebasert intervju, vil hovedfokuset være på kompetansene relatert til stillingen du har søkt på. Du burde komme med konkrete eksempler på situasjoner hvor du har måttet forholde deg til den spesifikke kompetansen.

Reflekter over dine styrker og utviklingsområder.

Prøv å reflektere rundt utviklingen av karrieren din. Hva var sentrale øyeblikk, utviklingspunkter?
Hva lærte du av det?