Personlighetsevalueringer

Personlighetstester er designet for å utforske dine preferanser i forhold til arbeidsstilen din, samt hva som driver din atferd på jobb.

Talogy Factors

INGEN TIDTAKING

(ca. 10 minutter)

54
UTSAGN

1 TIL 7
RANGERINGSSKALA

ENIGHET MED
HVERT UTSAGN