Situational Judgement Tests (SJTs) 

Situational Judgement Tests (SJTs) evaluerer din dyktighet og hvor godt du passer i en rolle, basert på responsene dine på en rekke beslutningstakings-scenarioer.

Situational Judgement Tests (SJTs

Situational Judgement Tests (SJTs) evaluerer din dyktighet og hvor godt du passer i en rolle, basert på responsene dine på en rekke beslutningstakings-scenarioer. Formatet til SJTs gjør at de også kan gi deg en forhåndsvisning på rollen.

SJTs-spørsmål tar form av en kort beskrivelse av en situasjon som du kan stå overher på jobb. Dette følges opp av en liste med mulige handlinger som kan bli gjort for å respondere til situasjonen. For hver situasjon vil du bli spurt om å EVALUERE eller RANGERE de mulige responsene i forhold til effektivitet.

EVALUERE

Evaluer hvor effektive du synes responsene ville vært i håndtering av situasjonen.

RANGERE

Ranger den mest effektive og den minst effektive handlingen for å respondere til situasjonen.