Personlighetsevalueringer

Personlighetstester er designet for å utforske dine preferanser i forhold til arbeidsstilen din, samt hva som driver din atferd på jobb.

PAPI N

INGEN TIDTAKING

(ca. 25-30 minutter)

1 TIL 7
RANGERINGSSKALA

ENIGHET MED
HVERT UTSAGN

 

PAPI I

INGEN TIDTAKING

(ca. 25-30 minutter)

SETT MED
TRE UTSAGN

MEST LIKT DEG
OG MINST LIKT DEG