Det du trenger å vite

Hvis du har blitt invitert til å ta en evaluering for første gang, er det sannsynlig at du har noen spørsmål. Nedenfor finner du svarene på noen av de vanligste.

HVA ER EN PSYKOMETRISK TEST?

Psykometri betyr bokstavelig talt "målinger av sinnet". Det er mange elementer som gjør deg til "deg". Talogy' evalueringer måler noen av disse, og de to vanligste typene er:

 1. Evne – hvordan du prosessere forskjellige typer informasjon – målt ved hjelp av Logiks.
 2. Personlighet – hvordan du foretrekker og har en tendens til å oppføre deg – målt ved hjelp av PAPI.

HVORFOR BRUKER ARBEIDSGIVERE EVALUERINGER?

Evalueringer hjelper arbeidsgivere på hovedsakelig to måter:

 1. Seleksjon i rekruttering - Å identifisere søkere som har de nødvendige ferdighetene og evnene som er essensielle for suksess i deres bedrift. Dette betyr at de kan fokusere på søkerne med riktige ferdigheter og evner - som sparer tid for både arbeidsgiveren og søkeren hvis de ikke passer i rollen. Til slutt gjør evalueringer på dette stadiet det mulig å identifisere kandidaten(e) som passer best i organisasjonen og stillingen som skal fylles.
 2. Utvikling - Å gi retningslinjer med tanke på utviklingsområder eller karriereprogresjon for eksisterende ansatte.

Du kan også få tilbakemelding på prestasjonen din i testresultatene. Dette er avhengig av grunnene til at du ble bedt om å fullføre disse evalueringene. Hvis du får tilbakemelding, kan du bruke dette til å få en bedre forståelse av dine styrker og utviklingsområder.

HVA ER FORDELENE VED Å BRUKE TESTER?

Evalueringer gir alle det samme utgangspunktet. Dette gjøres gjennom:

 1. Objektivitet – eliminering av bias rundt alder, rase, kjønn, og livserfaring.
 2. Standardisering – å gi alle den samme evalueringserfaringen.
 3. Reliabilitet – å være konsistent.
 4. Validitet – å gjøre det de hevder å gjøre, støttet av forskning.
 5. Rettferdighet – gir alle den samme muligheten til å gjøre deres beste.

HVORDAN TAR MAN TALOGY' TESTER?

Våre evalueringer tas via vår onlineplattform, som samler dine responser til spørsmålene. Når de er registrert, vil testresultatene dine automatisk bli vurdert.

TAR MAN TIDEN PÅ TESTENE MINE?

Det kan hende at tiden tas på evalueringene dine. Generelt vil tiden tas på evnetester, men ikke på personlighetstester. På starten av hver evaluering, vil du bli gitt klare instruksjoner som informerer deg om det er en tidsbegrensning, og eventuelt hvor mye tid du har til rådighet.

BLIR TESTENE MINE TATT UNDER OPPSYN?

Noen ganger blir evalueringer gitt i "test"-omgivelser under oppsyn. Dette er for å forsikre at du ikke blir distrahert og kan jobbe alene i optimale omgivelser.

HVORDAN KAN JEG FORBEREDE MEG?

Det er et par ting du kan gjøre for å forberede deg.

 1. Personlighetstester – tenk på hvordan du liker å oppføre deg på jobb. Disse spørreskjemaene er designet til å reflektere adferd på arbeidsplassen, så prøv å fokusere din foretrukken atferd på jobb - ikke i sosiale sammenhenger.
 2. Evnetester – du kan gjøre deg kjent med hva slags type spørsmål du mest sannsynlig vil bli spurt. Det er også øvelsestester du kan ta som simulerer den ekte testerfaringen.

Hvis du har en funksjonshemning du føler kan ha innvirkning på din prestasjon på en evaluering, kan du kontakte personen som har invitert deg til å ta testen. De kan ha muligheten til å gjøre relevante justeringer, for å forsikre at du har noen form for ulempe. Uansett så anbefaler vi sterkt at du leser våre evalueringstips og fullfører de(n) relevante øvelsestesten(e), for å bedre kunne forstå hvordan funksjonshemningen din kan påvirke deg.