Kykytesti

Kykytestit arvioivat millä tavoin prosessoit ja pohdit erilaista informaatiota, kuten verbaalista, numeraalista ja abstraktimpaa nonverbaalista.

LOGIKS GENERAL (ADVANCED)

Yleiskyvykkyys

3 osiota

Verbaalinen, numeraalinen ja abstrakti

20 minuuttia

Verbaalinen: 8 minuuttia, Numeraalinen: 8 minuuttia ja Abstrakti: 4 minuuttia

30 kysymystä

Verbaalinen: 12 kysymystä, Numeraalinen: 8 kysymystä ja Abstrakti: 10 kysymystä

Verbaalinen osio (8 minuuttia, 12 kysymystä)

 

Numeraalinen osio (8 minuuttia, 8 kysymystä)

 

Abstrakti osio (4 minuuttia, 10 kysymystä)

 

LOGIKS VERBAL (ADVANCED)

Verbaalinen kyky

25 minuuttia

36 kysymystä

 

Logiks numeral (advanced)

Numeraalinen kyky

25 minuuttia

20 kysymystä

 

LOGIKS ABSTRACT (ADVANCED)

Abstrakti kyky

15 minuuttia

30 kysymystä