Mitä sinun tulee tietää

Jos sinut on kutsuttu arvioon ensimmäistä kertaa, niin sinulla saattaa olla kysymyksiä. Alla näet vastauksia joihinkin yleisiin kysymyksiin.

Mikä on psykometrinen testi?

Psykometriikka tarkoittaa kirjaimellisesti "mielen mittaamista". On olemassa monia tekijöitä, jotka tekevät sinusta sinut. Talogyin arvioinnit mittaavat joitain näistä, joista yleisimmät kaksi tyyppiä ovat:

  1. Kyvyt – millä tavoin prosessoit ja pohdit erilaista informaatiota, kuten verbaalista, numeraalista ja abstraktimpaa nonverbaalista -mitataan käyttämällä Logiks-testiä.
  2. Persoonallisuus – millä tavoin suosimasi työskentelytyyli ja persoonallisuuden piirteet ohjaavat käyttäytymistäsi - mitataan käyttämällä PAPI- tai Talogy Factors -testejä.

Miksi työnantajat käyttävät arviointeja?

Arvioinnit auttavat työnantajia kahdella tavalla:

  1. Valintatilanteet rekrytoinnissa - Käytetään tunnistaakseen hakijat, joilla on tietynlaisia taitoja ja kykyjä, jotka ovat olennaisia menestyäkseen juuri siinä työssä. Tämän avulla voidaan fokusoida hakijoihin, joilla on oikeanlaiset taidot ja kyvyt, mikä säästää aikaa sekä työnantajalta että työnhakijoilta, jos he eivät ole soveltuvia rooliin. Ennen kaikkea arviointi tässä vaiheessa auttaa tunnistamaan kandidaatit, jotka sopivat parhaiten organisaatioon ja täytettävään rooliin.
  2. Kehitys - Käytetään saadakseen suuntaa kehitysalueisiin tai työuran etenemiseen jo olemassa oleville työntekijöille.

Voit myös saada palautetta suoriutumisestasi testitulosten perusteella. Tämä tulee riippumaan siitä miksi olit arvioitavana. Saadessasi palautetta voit saada paremman kuvan omista vahvuuksistasi ja kehitysalueistasi.

Mitkä ovat arviontien hyödyt?

Arvioinnit laittavat jokaisen samalle viivalle. Se tapahtuu seuraavien kautta:

  1. Objektiivisuus – vähentää ennakkoasenteita, jotka voivat ilmetä perinteisemmissä arviointitavoissa, kuten haastatteluissa.
  2. Vankka tieteellinen pohja – jokaiselle annetaan samanlainen arviointikokemus.
  3. Reiluus – annetaan jokaiselle samanlainen mahdollisuus antaa parhaansa.

Miten Talogyin testit tehdään?

Arviointimme tehdään online-alustalla, joka kerää vastauksesi kysymyksiin. Vastaukset pisteytetään automaattisesti, kun olet valmis.

Ovatko arviointini aikarajallisia?

Arvioinnit voivat olla aikarajallisia. Yleisenä sääntönä voi sanoa, että yleensä kykytestit ovat aikarajallisia ja persoonallisuustestit eivät. Jokaisen arvion alussa sinulle kerrotaan jos testissä on aikaraja ja kuinka paljon aikaa sinulla on käytettävissäsi.

Valvotaanko arviointejani?

Joskus arvioinnit suoritetaan valvotuissa ”testiolosuhteissa”. Tällä varmistetaan häiriötön ympäristö ja mahdollisuus työskennellä yksin optimaalisissa olosuhteissa.

Miten voin valmistautua?

On joitain asioita, joita voit tehdä valmistautuaksesi.

  1. Persoonallisuuskyselyt – pohdi kuinka käyttäydyt töissä. Nämä kyselyt on kehitetty heijastamaan käyttäytymistäsi työpaikalla, joten pyri fokusoimaan työmieltymyksiisi sosiaalisen elämän sijaan.
  2. Kykytestit – voit perehtyä sen tyyppisiin kysymyksiin, mitä sinulta oletettavasti kysytään. Lisäksi voit myös tehdä harjoitustestejä, jotka simuloivat oikeaa testikokemusta.

Jos sinulla on mitään erityisiä rajoituksia, joiden uskot vaikuttavan suoriutumiseesi arvioinnissa, niin ole yhteydessä henkilöön, joka kutsui sinut testattavaksi. He voivat mahdollisesti tehdä asianmukaisia mukautuksia tilanteeseen, jolla voidaan taata, että tilanne ei ole sinulle epäedullinen millään tavalla. Suosittelemme sinua lukemaan vinkkimme arvioon ja tekemään arviointiin liittyvät esimerkit tai harjoitustestit, jotta saat kuvan siitä, miten rajoituksesi voivat vaikuttaa sinuun.