Situational Judgement Tests (SJT's) 

Situational Judgement Tests (SJT's) beoordelen jouw bekwaamheid en geschiktheid voor een rol, op basis van jouw antwoorden op een reeks scenario's waarin je een beslissing moet maken. 

Situational Judgement Tests (SJT's

De antwoorden die je in een SJT geeft op een reeks scenario's waarin je een beslissing moet nemen, worden gebruik om je geschikheid een rol of functie te bepalen. De manier waarop de vragen gesteld worden draagt bij aan het krijgen van een realistische 'preview' van het werk.

SJT vragen bestaan uit een korte beschrijving van een situatie die zich in het werk echt zou kunnen voordoen. De antwoordopties zijn mogelijke (re)acties op deze situatie. Voor elke situatie wordt je gevraagd de mogelijke (re)acties te beoordelen en te rangordenen op effectiviteit.

BEOORDELEN

Beoordeel hoe effectief jij denkt dat de (re)acties in de geschetste situatie zouden zijn.

RANGORDENEN

Geef aan wat de meest en minst effectieve (re)actie in de situatie is.