Arviointi- ja kehityspäivät

Mikä on arviointipäivä?

Rekrytointiin käytettävät arviointipäivät ovat yhdistelmiä erilaisista tehtävistä (esim. Simulaatiot, ryhmäkeskustelut, presentaatiot, haastattelut jne.), jotka on suunniteltu arvioimaan kykyjesi, persoonallisuutesi ja kiinnostustesi laajuuden kohtaamista tietyn roolin ja organisaation kanssa.

Mikä on kehityspäivä?

Kehityspäivä on sisällöltään samanlainen kuin arviointipäivä, mutta on sen sijaan keino tarjota oivallusta vahvuuksista ja kehitysalueista koulutetun 'arvioijan' avulla. Havaittuihin kehitysalueisiin usein kohdennetaan ehdotuksia kehitysaktiviteeteiksi. Lähestymistapa voi vaihdella, mutta usein fokus on kehittymisessä ja taitojen kasvattamisessa.

Vinkkejä valmistautumiseen

Varmistuaksesi, että suorituksesi on optimaalinen arviointi- tai kehityspäivänä, tässä on muutama vinkki valmistautumiseen:

Arviointi- tai kehityspäivä on jännittävä päivä, joka vaatii paljon keskittymistä ja energiaa.
Pidä huolta, että olet hyvin levännyt.

Jos sinulta vaaditaan kompetensseihin pohjautuva haastattelu, niin pääpaino tulee olemaan kompetensseissa, jotka liittyvät hakemaasi positioon. Sinun tulisi tarjota konkreettisia esimerkkejä tilanteista, joissa olet käsitellyt tiettyä kompetenssia.

Pohdi ominaispiirteitäsi ja kehittymisalueitasi.

Yritä pohtia urakehitystäsi. Mitkä hetket olivat avainasemassa?
Entä mitkä kehityskohdat? Mitä opit niistä?