Situational Judgement Tests (SJT's) 

Situational Judgement Tests (SJT's) beoordelen jouw bekwaamheid en geschiktheid voor een rol, op basis van jouw antwoorden op een reeks scenario's waarin je een beslissing moet maken. 

Situational Judgement Tests (SJT's

Situational Judgement Tests (SJT's) beoordelen jouw bekwaamheid en geschiktheid voor een rol, op basis van jouw antwoorden op een reeks scenario's waarin je een beslissing moet maken. Door het format van de SJT krijg je ook een preview van de functie.

SJT vragen bestaan uit een korte beschrijving van een situatie waarmee je geconfronteerd zou kunnen worden op werk. Vervolgens krijg je een aantal antwoorden te zien met mogelijke (re)acties op deze situatie. Voor elke situatie wordt je gevraagd de mogelijke (re)acties te beoordelen en te ranken op effectiviteit.

BEOORDELEN

Beoordeel hoe effectief jij denkt dat de (re)acties zouden zijn in het omgaan met de situatie. 

RANKEN

Rank de meest en minst effectieve (re)actie in de situatie.